Vytrvalost - pravidla souteží

18. srpna 2009 v 13:23 | s-horse |  Ježdění
Vytrvalostní
jezdecký sport
navazuje na všechny ty dávné doby, kdy osamělý
jezdec na koni mizel kdesi na obzoru a na prašné cestě se pomalu
usedal prach zvířený koňskými kopyty. Dnes se pochopitelně
vzdálenosti překonávají jinak než v koňském sedle a ona
obdivuhodná schopnost koní nést svého jezdce mnoho a mnoho
kilometrů stále dál a dál je dnes plně uplatňována a také
patřičně ceněna v jezdecké sportovní disciplíně vytrvalosti,
nebo také podle anglického označení Endurace.


I vytrvalost má pochopitelně, jako každá jezdecká sportovní disciplína, svoje přesná a podrobná pravidla, podle kterých se pořádají jednotlivé vytrvalostí soutěže. V současné době jsou pro vytrvalost platná pravidla vydaná 1. dubna 2005 jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace. Tato pravidla jsou obsahovým překladem mezinárodních pravidel FEI - Rules for Endurance Riding, konkrétně jejich 6. vydání platného od 1. ledna 2005.

Pravidla pro vytrvalostní soutěže jsou členěny celkem do pěti kapitol a to:

KAPITOLA I - Soutěže
KAPITOLA II - Funkcionáři vytrvalostních soutěží
KAPITOLA III - Definice vytrvalostních soutěží
KAPITOLA IV - Prohlídky, kontroly a dopingové kontroly
KAPITOLA V - Ceny a dekorování
Součástí pravidel vytrvalosti je i těchto dalších pět příloh:
PŘÍLOHA I - Článek 121 - Přihlášky
PŘÍLOHA II - Jmenování rozhodčích
PŘÍLOHA III - Veterinární uzávěra
PŘÍLOHA IV - Stupnice pro označování terénu
PŘÍLOHA V - Rozpis soutěže

V samotném úvodu pravidel je odkaz na to, že tato pravidla musí být čtena v souladu Stanovami ČFJ, Všeobecnými pravidly a Veterinárními pravidly. Pro případ, že nastane situace, která není v pravidlech uvedena, jsou sbor rozhodčích a veterináři upozorňováni na povinnost přijmout rozhodnutí ve sportovním duchu tak, aby se toto rozhodnutí co možná nejvíce přiblížilo k intencím těchto pravidel.
Úvod pravidel obsahuje i další, pro jezdecký sport jako takový, velmi důležitý text, kterým je Kodex chování FEI. Mezinárodní jezdecká federace FEI v něm požaduje, aby každý, kdo se zúčastňuje mezinárodní jezdeckého sportu, tento kodex vzal na vědomí, dodržoval jej a uznal, že pohoda koně musí být prvořadá a nesmí být za žádnou cenu podřízena soutěži nebo obchodním vlivům. V jednotlivých bodech etického kodexu jsou pak konkretizovány jednotlivé požadavky na ochranu zdraví a pohody koní při provozovaní jezdeckého sportu.
Základní charakteristika jezdecké disciplíny vytrvalost

"Kapitola I - Soutěž" začíná článkem 800 - Všeobecná ustanovení. V tomto článku je vytrvalostní jízda definována jako soutěž, která prověřuje rychlost a vytrvalecké schopnosti koně. O úspěchu tedy rozhoduje především dobrá znalost tempových schopností koně a správné využití koně v terénu. Vlastní vytrvalostní soutěž je soutěží na čas. Jako vítěz soutěže je vyhodnocen kůň, který absolvuje celou trasu v nejkratším čase. Soutěž má určitý počet etap, délka jedné etapy pak nesmí přesáhnout 40 kilometrů. U soutěží typu 1* v mezinárodní klasifikaci pak nesmí délka jedné etapy přesáhnout 30 kilometrů. Po každé etapě následuje povinná přestávka s veterinární prohlídkou. Vytrvalostní soutěže jsou organizovány a koncipovány tak, aby si soutěžící mohli zvolit tempo jízdy pro absolvování závodu. V jednotlivých etapách může být ale zařazen úsek z kontrolovanou rychlostí nebo stanoveným chodem. Pro délku trasy s kontrolovanou rychlostí nebo stanoveným chodem potom platí, že by neměla přesahovat pět kilometrů a v jedné etapě by neměl být víc než jeden takovýto úsek. Na trati mohou být i překážky, ale pouze jen přírodní, jako například, příkop, strmý výstup, sestup nebo brod.

Podle stupně obtížnost se rozdělují národní soutěže takto:

Jednodenní vytrvalostní jízdy:

"Z" 30 až 54 km délky trati;
"L" 55 až 79 km délky trati;
"S" 80 až 99 km délky trati;
"ST" 100 až 139 km délky trati;
"T" 140 a více.

Vícedenní vytrvalostní jízdy:

"Z" 25 až 39 km délky trati;
"L" 40 až 59 km délky trati;
"S" 60 až 79 km délky trati;
"T" 80km a více.

Toto uspořádání se potom řídí průměrnou délkou denní etapy.

Zajímavostí vytrvalostních soutěží je cena kondice, kterou může udělit organizační výbor. Touto cenou je oceněn kůň, který dokončil soutěž v nejlepší kondici a byl klasifikován mezi nejlepšími koni, nanejvýš pak mezi prvními deseti a jehož čas je v přiměřeném odstupu od vítěze, tento odstup je stanoven sborem rozhodčích.
Taková je tedy stručná základní charakteristika jezdecké sportovní disciplíny vytrvalosti, tak je to vyplývá z jejich pravidel. V jednotlivých kapitolách je pak podrobně upravena organizace vytrvalostních soutěží. Úplné znění těchto pravidel je možné najít na stránkách České jezdecké federace http://www.cjf.cz/ nebo na stránkách oficiálního webu vytrvalosti v České republice http://www.vytrvalost.cz/ .
Vytrvalost je tedy opravdu náročnou, ale stejně tak i krásnou disciplínou, která dává vyniknout právě těm schopnostem koní, které z nich kdysi činily spolehlivé souputníky na dalekých cestách.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama